Werkterreinen

De Overlaat is in 1999 opgericht als onafhankelijk ingenieursbureau door Robbert de Vries en Yvonne van Manen. Zij hebben een jarenlange ervaring op de volgende werkterreinen:

Planvorming

Vakgebieden
Wij zijn gespecialiseerd in de vakgebieden water, natuur en landschap (inclusief cultuurhistorie) en landbouw. De kracht van De Overlaat zit niet alleen in een grote inhoudelijke kennis van deze vakgebieden afzonderlijk, maar juist in de integratie daarvan en in de koppeling aan andere functies zoals recreatie, wegen, woningbouw en bedrijventerreinen. Wij hebben jarenlang gewerkt aan landinrichting, waterbeheer en natuurbeheer. Aan ons kunt u de inhoudelijke onderbouwing van uw project overlaten. De Overlaat is onderdeel van een keten van bedrijven waarbinnen zonodig expertise en capaciteit uitgewisseld kan worden.

Water

Natuur

Landschap

Landbouw

Integraal

Milieueffectrapportage

Schadezaken

Projectmanagement

Besturen en secretariaten