Golfpark Crimpenerhout (gemeente Nederlek)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2004.

De aanleg van een 9-holes golfbaan in de gemeente Nederlek, ten westen van de surf- en recreatieplas Krimpenerhout en ten zuiden van de N210. Hiervoor heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. In het advies daarover concludeert de Commissie dat er zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, die noodzaken tot het opstellen van een MER. Robbert de Vries was betrokken bij het beoordelingsadvies.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1415

https://www.golfbaancrimpenerhout.nl/home.html