Golfbaan landgoed Bergvliet in Oosterhout

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2003-2004.

Het Landgoed Bergvliet in Oosterhout, dat op dit moment wordt gebruikt voor een melkveebedrijf, zal worden ingericht als golfterrein met een 18-holes wedstrijdbaan en een oefenbaan met 9 korte holes. In het toetsingsadvies concludeert de Commissie dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is. De Commissie doet aanbevelingen op het gebied van de waterhuishouding, de ecologie, het verkeer en het beheer. Robbert de Vries was betrokken bij het advies over de richtlijnen en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1374

https://www.landgoedbergvliet.nl/