Golfbaan Waalresche Heide te Waalre

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2002-2004.

Aanleg van een 18 holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen. Het MER bevat de essentiële informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De Commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan voor de verdere planuitwerking met betrekking tot de daadwerkelijke realisatie van de natuurdoelen. Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1317