Evaluatie 2000-2004 en voorzet Actualisatie 2004-2006 van het Waterbeheersplan van de waterschappen in Hollands Noorderkwartier (WBP2)

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in 2004.

De Noord-Hollandse waterschappen hebben vooruitlopend op hun fusie een gezamenlijk Waterbeheersplan 2000-2004-2010 (WBP2) opgesteld. Na een voortgangsrapportage van alle acties die het bevat in 2002 heeft Ingenieursbureau De Overlaat de periode 2000-2004 geëvalueerd en op basis daarvan een voorzet gedaan voor de jaren 2004-2006.