Advisering Vermilion Oil & Gas Netherlands

In opdracht van Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. via DHV B.V., in 2010.

Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. heeft het voornemen proefboringen te doen en gas te winnen nabij Follega en Delfstrahuizen. In het gebied bestaat onrust en verzet tegen het voornemen omdat de bevolking vreest voor bodemdaling en dientengevolge schade aan bebouwing en landerijen. Robbert de Vries adviseert via DHV B.V. aan de directie van Vermilion ten behoeve van voorlichting en milieueffectrapportage.