Werkprocessen SKNL Overijssel

In opdracht van Provincie Overijssel, in 2010.

Uitwerken van de werkprocessen particuliere natuuraanleg in het kader van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), zowel binnen de provincie Overijssel als in relatie met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de Dienst Regelingen (DR. Met een raming van de benodigde capaciteit en efficiencyvoorstellen.