Aanpassing waterbergingsgebied Binnen Aa (benedenloop Westerwoldse Aa)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007 2008.

De provincie Groningen heeft het voornemen een locatie langs de benedenloop van de Westerwoldse Aa aan te wijzen voor waterberging, als onderdeel van het waterbergingsgebied Binnen-Aa. Hiervoor is een plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over reikwijdte en detailniveau en bij de toetsing van het milieueffectrapport.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1996