Evenemententerrein Flevoland

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007 2008.

Provincie Flevoland heeft in het Omgevingsplan Flevoland 2006 aangegeven ruimte te willen bieden aan de ontwikkeling van een grootschalig evenemententerrein. Hiervoor zal een uitwerkingsplan worden opgesteld, waarin meerdere locaties worden afgewogen. Dit uitwerkingsplan is plan-m.e.r.-plichtig, omdat het initiatief plaatsvindt rond de Natura 2000-gebieden Oostvaardersplassen en het Veluwemeer en omdat het een evenemententerrein van meer dan 50 ha. betreft. Het MER wordt opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over het uitwerkingsplan. Yvonne van Manen was betrokken bij de advisering over Reikwijdte en detailniveau, bij de toetsing en bij de aanvullende toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1935