Waterbeheerplan 2010-2015 Waterschap Rivierenland

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008.

Het waterschap Rivierenland stelt een waterbeheerplan op voor de periode 2010-2015. Het waterbeheerplan vormt het kader voor maatregelen of activiteiten op het gebied van watersystemen, waterkeringen en de waterketen. Het waterbeheerplan is het kader voor mogelijk m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten. Bovendien worden maatregelen gepland die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Daarom wordt voor het waterbeheerplan de plan-m.e.r.-procedure gevolgd. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over reikwijdte en detailniveau. Na een quickscan van maatregelen waarvoor het waterbeheerplan het kader zal worden is door het Waterschap geconcludeerd dat op het plan geen m.e.r.-plicht van toepassing is. Daarop is besloten de m.e.r.-procedure te staken.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2050