Projectlocatiegebied De Heihorsten te Someren

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007 2008.

In het gebied de Heihorsten, ten westen van de kern Someren, worden verschillende toeristisch-recreatieve projecten ontwikkeld dan wel uitgebreid. Eén hiervan is de aanleg van een 18-holes golfbaan. Voor het mogelijk maken van deze golfbaan is een milieu-effectrapportage (m.e.r.) verplicht. Omdat de golfbaan sterk samenhangt met de functie waterberging en waterzuivering, alsmede met de overige initiatieven in het gebied, is besloten één milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het gehele gebied. Het kan over enkele jaren, wanneer het bestemmingsplan buitengebied wordt herzien, mogelijk tevens de functie van plan-MER vervullen. Yvonne van Manen was betrokken bij de advisering over de richtlijnen en bij de toetsing van het milieueffectrapport.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1960