Streekplan Overijssel 2000+, uitwerkingsplan recreatiepark Scheerwolde

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007 2008.

Bij Scheerwolde, in de gemeente Steenwijkerland, is een initiatief om een nieuw woon- en recreatiegebied te ontwikkelen. Het gaat om een combinatie van een recreatiepark van 260 vakantiewoningen met centrale voorzieningen, sportvelden en een natuurtransferium, een waterplas met passantenhaven en een dorpsuitbreiding van circa 50 woningen. Een recreatieve ontwikkeling van deze schaal was in het streekplan 2000+ van Overijssel niet voorzien. Voordat goedkeuring van het bestemmingsplan mogelijk is, moet door Gedeputeerde Staten van Overijssel een streekplanuitwerking worden vastgesteld. Voor deze streekplanuitwerking is een plan-MER opgesteld. Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1999