Zoekzones stedelijke functies gemeente Ede

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008.

De gemeente Ede wil in een structuurplan ruimte reserveren voor 2-3 duizend woningen en 10 ha bedrijventerrein in verschillende dorpen rondom Ede en bij Kernhem-C. Ten behoeve van het vaststellen van het structuurplan door de gemeenteraad van Ede is een milieueffectrapport opgesteld. Yvonne van Manen was betrokken bij de toetsing van het MER vanuit haar kennis van natuur.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2079