Kustversterking Zwakke Schakel Duinen Kop van Noord-Holland

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008.

Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier willen de duinen van de Kop van Noord-Holland versterken, waaronder de zwakke schakel Hondsbossche en Pettemer zeewering. Naast kustversterking worden ook maatregelen voorzien om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Voor de goedkeuring van het kustversterkingsplan wordt de m.e.r.-procedure gevolgd. Yvonne van Manen was vanuit haar kennis van natuur betrokken bij het advies voor de richtlijnen.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2108