Planstudie Utrecht – knooppunt Eemnes – Amersfoort (A27/A1)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008.

Voor uitbreiding van de capaciteit van de A27 Utrecht-knooppunt Eemnes en de A1 knooppunt Eemnes-Amersfoort heeft de Commissie m.e.r. een richtlijnenadvies uitgebracht. Yvonne van Manen was betrokken bij de advisering. Het Ontwerp-Tracébesluit is in november 2010 vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2114