Bedrijventerrein/natuurgebied polder Schieveen te Rotterdam

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam en de Vereniging Natuurmonumenten zijn voornemens een bedrijventerrein en een natuurgebied te ontwikkelen in de polder Schieveen, ten noorden van Rotterdam Airport. Het plangebied van polder Schieveen omvat 455 hectare en ligt tussen de Doenkade, de snelweg A13, de Zwethkade en de Oude Bovendijk. Om bovengenoemde voornemens mogelijk te maken zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld met een milieueffectrapport. Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing van het MER

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1288