Planstudie A28 Utrecht-Amersfoort

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008.

Rijkswaterstaat heeft het voornemen de capaciteit van de A28 tussen Utrecht en Amersfoort uit te breiden met de aanleg van een extra rijstrook in beide richtingen op het tracé Utrecht – Leusden-Zuid en de aanleg van een spitsstrook in beide richtingen op het tracé Leusden-Zuid – Hoevelaken.. Voor de besluitvorming over mogelijke maatregelen om deze capaciteit te vergroten wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Yvonne van Manen was betrokken bij het richtlijnenadvies.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2160