Winning van aardgas uit de gasvelden Westbeemster, Middelie en Rustenburg

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005 2006.

De NAM heeft het voornemen om het aardgas uit de velden Westbeemster, Middelie en Rustenburg, behorende tot de winningsvergunning “Middelie”, te gaan winnen vanaf de bestaande locaties Westbeemster en Middelie-Beemster in de gemeente Beemster. Vanaf de locatie Westbeemster zal een natgastransportleiding worden aangelegd voor het transport van het onbehandelde gas naar de locatie Middelie-Beemster, waar een gasbehandelingsinstallatie zal worden gerealiseerd.  De essentiële informatie is in het MER aanwezig. De besproken varianten zijn helder evenals de gemaakte keuzen in het voorkeursalternatief. De effectbeschrijving van landschap, cultuurhistorie en ecologie is goed en waardevol bij het nemen van het besluit. De gevolgde benadering met betrekking tot de bodemdaling vindt de commissie overtuigend. Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1542