Uiterwaardvergraving Avelingen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007-2009.

De gemeente Gorinchem wil de uiterwaard van de Merwede bij het bedrijventerrein Avelingen te Gorinchem vergraven. Door de vergraving krijgt de rivier de Merwede meer ruimte, waardoor een waterstanddaling gecreëerd wordt bij maatgevende hoogwaterstanden. Naast de waterstandsverlaging is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit een doelstelling van deze Ruimte voor de Rivier-maatregel. Het project is door de gemeente ook aangegrepen om nieuwe kaderuimte te ontwikkelen voor de bereikbaarheid van de bedrijven vanaf de waterzijde. Ter onderbouwing van de aanpassing van het bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure gevolgd. De activiteit wordt ondernomen in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier. Yvonne van Manen was betrokken in de richtlijnenfase en in de toetsingsfase van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2022