Structuurvisie robuuste ecologische verbindingszone De Beerze

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008 2009.

De provincie Noord-Brabant heeft samen met de betrokken gemeenten (Bergeijk, Bladel, Boxtel, Eersel, Haaren, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel en Vught),  vier reconstructiecommissies (Boven Dommel, Maas & Meierij, Meierij, Beerze-Reusel), Watershap De Dommel, ZLTO en Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer het voornemen een structuurvisie robuuste verbinding De Beerze op te stellen. Deze structuurvisie zal de inrichting van de Beerze en de nabije omgeving planologisch vastleggen. Bij deze structuurvisie wordt een plan-milieueffectrapport opgesteld om de effecten van deze herinrichting op het milieu in kaart te brengen. Robbert de Vries was vanuit de Commissie betrokken bij de advisering over Reikwijdte en Detailniveau en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2158