Structuurvisie Woerden

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008 2009.

De gemeente Woerden bereidt een Ruimtelijke structuurvisie voor. Hierin werkt de gemeente haar Strategische visie 2022 verder uit. De structuurvisie voorziet onder andere in de aanleg van een bedrijventerrein, golfbaan, jachthaven en woningbouw. Hierbij is milieueffectrapportage doorlopen. Robbert de Vries was vanuit de Commissie betrokken bij de advisering.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2115