Herinrichting Huissensche Waarden te Lingewaard

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2004 2009.

Basal Toeslagstoffen Maastricht B.V. is voornemens de Huissensche Waarden her in te richten. Er zal zand worden gewonnen als basis voor rivierverruiming, recreatie en natuurontwikkeling. Hiervoor is milieueffectrapportage doorlopen. Robbert de Vries was betrokken bij het advies voor richtlijnen en bij het toetsingsadvies van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1461