Structuurplan Land van Wehl (Doetinchem)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2006 2007.

De gemeente Doetinchem wil een structuurplan vaststellen voor het zuidwestelijke deel van de gemeente. Het plangebied “Land van Wehl” omvat drie deelgebieden. Het plangebied Wehl-Zuid geldt als zoekgebied voor 450 woningen. Het plangebied GIOS-Meerenbroek ligt ten westen van Doetinchem en is bedoeld voor natuurontwikkeling en Groen in en om de Stad. Daartussen ligt in de oksel van de A18 en de Weemstraat een gebied waar een regionaal bedrijventerrein van ongeveer 120 ha is gepland. Hierbij is een plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Robbert de Vries was betrokken bij het advies voor richtlijnen en bij het toetsingsadvies.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1742