Herinrichting Millingerwaard

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007.

De Dienst Landelijk gebied regio Oost onderzoekt, namens de provincie Gelderland, de mogelijkheden om meer ruimte voor de Waal te creëren in de Millingerwaard. Het gaat om de aanleg van een nevengeul en herinrichting als natuurgebied. De herinrichting is een uitwerking van de Planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Bij het project is milieueffectrapportage doorlopen. Yvonne van Manen was betrokken bij het richtlijnenadvies.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1925