Bestemmingsplan De Buitenlanden, gemeente Beverwijk

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2006 2007.

De Buitenlanden vormt een onderdeel van een strategisch groenproject, genaamd ‘Tussen Y en Z’ van circa 310 hectare te realiseren tussen Beverwijk en Zaanstad. Het aan te leggen groen moet de recreatieve tekorten in de regio opheffen en goed aansluiten op de nieuwe verstedelijkingslocaties Saendelft en Broekpolder. Het milieueffectrapport (MER) is opgesteld voor de besluitvorming over een nieuw bestemmingsplan. Dat plan zal niet alleen voorzien in de aanleg van groen, wandel- en fietspaden, en een natuurzone, maar ook de realisering van een recreatieboerderij en een slibdepot mogelijk maken. Robbert de Vries was betrokken bij het advies voor richtlijnen en bij het toetsingsadvies van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1734