Strategische milieubeoordeling Kustversterking Zuidwest Walcheren

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005-2006.

Het uitvoeren van een kustversterkingsplan inclusief een impuls voor de ruimtelijke kwaliteit. De Commissie is gevraagd door de provincie Zeeland om te adviseren over de aanpak en reikwijdte van de Strategische Milieubeoordeling (SMB) zoals neergelegd in de concept-Startnotitie. Na deze adviesronde zal de provincie Zeeland de definitieve Startnotitie vaststellen en die Startnotitie vormt het kader voor het op te stellen milieurapport vanwege de SMB-procedure. Yvonne van Manen was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1570