Tweede stadsbrug over de Waal bij Nijmegen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2003-2006.

Aanleg van een nieuwe stadsbrug over de Waal met aansluitende wegtracés.  Het MER geeft een goed beeld van de voor- en nadelen van de aanleg van de Stadsbrug, van de mogelijke uitvoeringsalternatieven en van de belangrijkste milieueffecten. Robbert de Vries was betrokken bij het advies over de richtlijnen en bij de toetsing.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1324

http://mirt2013.mirtprojectenboek.nl/Images/229_tcm339-333554.pdf