Sportconcentratiegebied Eindhoven-Noord

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2004-2007.

De gemeente Eindhoven heeft het voornemen het sportconcentratiegebied Eindhoven-Noord (SEN) verder te ontwikkelen. Daarvoor is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Voor deze herziening moet een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden doorlopen.  Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1465