Landinrichtingsproject Peize

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2004-2007.

Binnen het Landinrichtingsproject Peize gelegen in de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo worden maatregelen beoogd op het gebied van landbouw, natuur en waterberging. Voor dit gebied wordt een Raamplan opgesteld door de hiervoor ingestelde landinrichtingscommissie. De uitvoering zal daarna in modules plaatsvinden. Aangezien meer dan 500 hectare van functie wijzigt, wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Daarnaast wordt er waterberging voorzien in het aangrenzende Landinrichtingsgebied Roden-Norg, gemeente Noordenveld. Het opgestelde milieueffectrapport (MER) dient tevens voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.

Het MER maakt inzichtelijk hoe met de verschillende doelen voor natuur, waterberging en landbouw het gebied kan worden ingericht. De keuzes in de waterhuishouding bepalen in grote mate de effecten op de aanwezige natuur én de natuurpotenties. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over de richtlijnen m.e.r. en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1488