Ontwikkeling Sportcomplex Het Ravijn, gemeente Hellendoorn

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2006 2007.

De gemeente Hellendoorn heeft het voornemen om ter plaatse van het bestaande zwembad Het Ravijn aan de Piet Heinweg in Nijverdal een nieuw sportvoorzieningencomplex te realiseren. Dit sportcomplex “Het Ravijn” zal een overdekt zwembad, een buitenbad, een sporthal en een sport- en speluitleen bevatten. Ten behoeve van de besluitvorming over het nieuwe bestemmingsplan wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Robbert de Vries was betrokken bij he tadvies voor richtlijnen en bij het toetsingsadvies van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1802