Golfbaan De Bolgerijsche te Vianen

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005-2007.

Exploitatiemaatschappij Golfbaan De Bolgerijsche B.V. heeft het voornemen om ten zuiden van Vianen een 18-holes golfbaan te realiseren met een korte 9 holes baan, een driving range, enkele oefenbanen en een clubgebouw. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over de richtlijnen voor het m.e.r. en bij de toetsing van het milieueffectrapport.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1667