Planstudie versterking van de Delflandse kust (Hoek van Holland/Scheveningen)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2005 2007.

Voor de versterking van de kustverdediging langs de Delflandse Kust zijn de  milieugevolgen van de alternatieven beschreven. Hierdoor wordt onder andere inzichtelijk gemaakt dat vanwege de natuurbeschermingswetgeving de keuzemogelijkheden beperkt zijn tot (royaal) zeewaartse versterking. Een breder duin maakt een robuuste duinnatuur met meer gradiënten mogelijk. Yvonne van Manen was betrokken bij het richtlijnenadvies en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1639