Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kop van Noord-Holland

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008 2009.

De realisatie van een havengebonden bedrijventerrein van maximaal 85 hectare bruto en 60 hectare netto met een binnenhaven bevaarbaar voor schepen met een laadvermogen tot 1350 ton. Robbert de Vries was voor de Commissie betrokken bij de richtlijnen en de advisering over het milieueffectrapport.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2119