Dijkverbetering IJsseldijk bij Gouda

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009 en 2014.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil drie urgente gebieden in de IJsseldijk bij Gouda, tussen Julianasluis en Waaiersluis, versterken omdat de dijk daar niet meer overal voldoet aan de veiligheidseisen. Hiervoor heeft het Hoogheemraadschap het projectplan ‘Verbetering IJsseldijk Gouda’ opgesteld. Voordat de provincie Zuid-Holland een besluit neemt over dit plan zijn de milieueffecten in beeld gebracht in een milieueffectrapport. De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. De Commissie m.e.r. vindt dat het milieueffectrapport de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het projectplan. In het rapport is zorgvuldig onderzoek naar verschillende oplossingen voor de dijkverbetering gedaan. De gevolgen voor het milieu zijn goed in beeld gebracht en de ontwerpen voor de drie gebieden zijn zorgvuldig uitgewerkt. Op het Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein worden geen effecten verwacht. Robbert de Vries was betrokken bij zowel het richtlijnenadvies als bij het toetsingsadvies vanuit zijn kennis van natuur.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2276