Inrichtingsplan Weerijs-Zuid bij Breda

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009.

Voor het gebied ten westen en zuidwesten van Breda – met de dorpen Rijsbergen en Effen – bestaat het voornemen om herinrichting toe te passen. Het gebied wordt de Weerijs genoemd en ontleent die naam aan de beek de Weerijs, die centraal door het gebied stroomt. In het Streekplan wordt dit gebied van circa 4880 hectare voor het overgrote deel aangemerkt als behorend tot de agrarische hoofdstructuur. Omdat het naast een agrarische functie tevens een belangrijke niet-agrarische functie vervult, is gekozen voor het instrument herinrichting.  De herinrichting is m.e.r.-plichtig. Robbert de Vries was betrokken bij de toetsing van het MER vanuit zijn kennis van landinrichting.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/575