Knooppunt Hoevelaken

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009.

Rijkswaterstaat wil het knooppunt Hoevelaken en de aanliggende wegvakken (op de A1 van de aansluiting Bunschoten tot de aansluiting met de A30 nabij Barneveld en de aanliggende wegvakken op de A28 ten zuiden van de aansluiting Maarn tot de aansluiting bij Nijkerk) aanpassen. Dit maakt deel uit van het programma VERDER, waarin een pakket aan maatregelen de verkeersdoorstroming in de provincie Utrecht moet verbeteren. De Commissie heeft voor de richtlijnen fase geadviseerd en gefaseerd over het MER. Yvonne van Manen was betrokken bij de advisering vanuit natuur.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2185