Evenemententerrein Ellerveld te Dronten

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008 2009.

SBA Projectontwikkeling B.V. en Stichting NET zijn voornemens een evenemententerrein, een ecologische verbindingszone en recreatiewoningen te realiseren bij Biddinghuizen in de Oostrand van Flevoland.Hiervoor is milieueffectrapportage doorlopen. Yvonne van Manen was betrokken bij de advisering door de Commissie, met name vanuit haar expertise op natuur.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2157