Masterplan Scheveningen-Kust

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009.

Het gemeentebestuur van Den Haag wil een integrale visie ontwikkelen voor de kuststrook van Scheveningen. Hierin moet plaats zijn voor verschillende activiteiten. Ter onderbouwing van de besluitvorming over het Masterplan voor Scheveningen-Kust is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Yvonne van Manen was betrokken bij de advisering.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2326