Logistiek Park Moerdijk

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009.

In de interimstructuurvisie gaf de provincie Noord-Brabant aan een logistiek park van maximaal 150 hectare te willen realiseren in de oksel van de A16 en A17 bij Moerdijk, genaamd Logistiek Park Moerdijk (LPM) met een interne baan naar het bestaande Industrieterrein Moerdijk. De provincie wil het Logistiek Park via een provinciaal inpassingsplan bestemmen als bedrijventerrein. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht.Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2328