Dynamisch Beekdal De Aa

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008 2009.

Het waterschap Aa en Maas heeft samen met de gemeenten Sing-Michielsgestel en Bernheze en de provincie Noord-Brabant het voornemen om het watersysteem tussen Heeswijk-Dinther en ‘s-Hertogenbosch rondom de Aa te herzien. Hierdoor wordt ruimte gecreerd voor waterberging, natuur- en recreatieontwikkeling. Voor deze plannen dienen de bestemmingsplannen van de gemeenten te worden aangepast.  Ter ondersteuning van de besluitvorming over de herziening van de bestemmingsplannen wordt een milieueffectrapport opgesteld.Robbert de Vries was vanuit de Commissie betrokken bij de advisering over de Richtlijnen en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2156