Pot- en containerteeltterrein Hazerswoudsche droogmakerij Rijnwoude

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2010.

Ontwikkeling van een pot- en containerteeltterrein (PCT) ten westen van de kern Boskoop met een bruto-oppervlakte van circa 175 ha. De gemeente Rijnwoude heeft in november 2009 een aanvulling op het oorspronkelijke MER uit 2000 laten maken vanwege de volgende wijzigingen in het plan:
– Circa 32 hectare van het plangebied zal worden ontwikkeld tot een ‘Agro Business Centre’;
– Nieuwe directe ontsluiting op de N455;
– Realisatie van meer waterberging.

De Commissie is van mening dat het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie voor besluitvorming bevatten. Robbert de Vries was vanuit de Commissie betrokken bij de toetsing van deze aanvulling, met name vanuit de aandachtsvelden water en natuur. Een belangrijk punt bij de advisering was het bepalen en borgen van voldoende gietwater voor de boomteelt in de Hazerswoudsche droogmakerij.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1050