Ontwikkeling Plangebied Restveen en Waterparel

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007.

De gemeente Moordrecht en de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel hebben het voornemen om in het zuidoostelijke deel van de Zuidplaspolder een overwegend agrarisch gebied om te vormen tot gebied met een belangrijke functie voor water en natuur. Yvonne van Manen was betrokken bij de advisering over de richtlijnen en bij de toetsing van het milieueffectrapport.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1888