Floriade Venlo 2012

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007 2008.

In 2012 wordt de Floriade in Venlo gehouden. Na afloop van de tuinbouwtentoonstelling zal het park worden ingericht tot groen bedrijventerrein ‘Greenpark Venlo’. Voor de tijdelijke bestemming als Floriade wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over de richtlijnen en bij de toetsing van het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/1951