Uitbreiding Koningin Julianatoren te Apeldoorn

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2008.

Het familiepretpark de Koningin Julianatoren heeft het voornemen om: Een nieuw parkeerterrein te realiseren; Een smalspoorverbinding van circa 1,7 km lengte aan te leggen van het parkeerterrein naar het pretpark zelf; Overdekte attracties te realiseren binnen het bestaande pretpark. Hiervoor moet het bestemmingsplan van de gemeente Apeldoorn gewijzigd worden. Ten behoeve van besluitvorming over deze bestemmingsplanwijziging wordt een milieu-effectrapportage(m.e.r.)- procedure doorlopen.

Yvonne van Manen was betrokken bij het richtlijnenadvies met name voor de effecten op het Natura 2000-gebied Veluwe en de eventuele mitigerende en compenserende maatregelen, die nodig kunnen zijn vanuit de natuurwet- en regelgeving.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2021