Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009.

De provincie Gelderland wil een hoogwatergeul aanleggen langs de IJssel tussen Veessen en Wapenveld om de waterstand op de IJssel te verlagen en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. De maatregel is onderdeel van het Programma Ruimte voor de Rivier. De milieueffecten van de aanleg van de hoogwatergeul zijn voldoende onderzocht. Het MER beschrijft duidelijk het ontwerpproces. Robbert de Vries was betrokken bij het richtlijnenadvies en het toetsingsadvies.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2190