Golfbaan Goatum

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2009.

Golfbaan Grou Beheer B.V. heeft het voornemen in Goatum een 18-holes golfbaan met golffaciliteiten (recreatiewoningen, jachthaven, hotel) te realiseren. Daarvoor onderzoekt het in een MER welke invloed het voornemen kan hebben op de aanwezige en potientiële waarden op en in de omgeving. Yvonne van Manen was betrokken bij de advisering over de richtlijnen voor het MER.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2178