Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 regio Venlo

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2007-2009.

De provincie Limburg wil het gebied Klavertje 4, globaal gelegen ten noordwesten van knooppunt Zaarderheiken, ontwikkelen. Onderdelen van deze gebiedsontwikkeling zijn de grootschalige glastuinbouwgebieden Californië en Siberië; de bedrijventerreinen Trade Port Noord en Freshpark; de veiligingen ZON en Flora Holland; de aanleg van Greenpark Venlo (waar in 2012 eerst de Floriade plaatsvindt);  het ontwikkelen van twee robuuste ecologische verbindingszones; de ontsluiting van het gebied door middel van de zogeheten ‘Greenportlane’. Voor een aantal aspecten van de gebiedsontwikkeling is een wijziging van het provinciaal omgevingsplan Limburg (POL) nodig. Hiervoor wordt een (plan)-m.e.r. procedure doorlopen. Robbert de Vries was betrokken bij de advisering over de m.e.r.

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2029