Commentaar op beleidsnotitie Fryslân foar de Wyn

op verzoek van Antea in 2014

Antea heeft tijdens het opstellen van de beleidsnotitie aan De Overlaat verzocht commentaar te leveren vanuit de aanwezige kennis van deze provincie.