Tramverbinding Vlaanderen – Maastricht

In opdracht van de Commissie voor de milieueffectrapportage 2013-2014

Om de bereikbaarheid tussen Belgisch en Nederlands Limburg te verbeteren werken de Vlaamse en Nederlandse overheden samen aan een electrische tramverbinding tussen het centraal station in Hasselt (België) en het centraal station in Maastricht. De totale lengte bedraagt 35 kilometer. Het bestemmingsplan ‘Tram Vlaanderen-Maastricht (TVM)’ beoogt de ca. 5 kilometer tramverbinding op Nederlands grondgebied vanaf de Belgisch-Nederlandse grens ter plekke van Lanaken met daarbij ook enkele haltes juridisch/planologisch vast te leggen.

Robbert de Vries was vanuit de Commissie betrokken bij de advisering over het milieueffectrapport.

Meer informatie: https://www.commissiemer.nl/adviezen/2818