Bestemmingsplan Buitengebied Overberg, Maarn, Maarsbergen en Amerongen (OMMA)

In opdracht van Commissie m.e.r., in 2012.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied op voor Overberg, Maarn, Maarsbergen en Amerongen (OMMA). Het plan voorziet in agrarische ontwikkelingsmogelijkheden, recreatieve kwaliteitsverbeteringen en verbreding van de landbouw.

De Commissie adviseert o.a. om in het MER

. het scenario dat uitgaat van maximaal mogelijkheden voor agragische ontwikkeling te toetsen aan de beschikbare milieugebruiksruimte in het gebied.
. gezien de ambities van de gemeente op het gebied van landschap, natuur en recreatie, ook een alternatief te ontwikkelen dat naast agrarische ontwikkeling actief invulling geeft aan behoud en ontwikkeling van landschap, natuur en recreatie.

Robbert de Vries adviseerde vanuit de Commissie, met name over water, natuur en landschap.

Meer informatie:

https://www.commissiemer.nl/adviezen/2622